بروزرسانی 1397/10/10

جستجو
Menu

تاریخچه

سپاس خداوند جهانيان را كه اول و آخر اوست و نظر لطف و رحمتش را برهمگان گسترده و عزيزترين انسانها را براي راهنمائي و ايجاد عدالت درميان جامعه بشري قرار داده است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است ، كه انعكاس خواست قلبي ملت ايران بوده و در متن آن پيش بيني هاي لازم در راستاي پياده نمودن تمامي اهداف نظام كه حاصل تلاش و مبارزات طولاني مردم به رهبري حضرت امام خميني ‹ره› و رشادت هاي جواناني كه با ايثار و فداكاري موجب به ثمر رسيدن انقلاب شدند بعمل آمده ، كه با اجراي كامل آن ، عدالت اجتماعي به معناي واقعي در تمامي زمينه هاي اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و غيره تحقق يابد . با گذشت بيش از 15 سال از انقلاب اسلامي در سال 1373 در جهت تحقق يكي از اصول مترقي قانون اساسي گام برداشته شد. و بالاخره در آبانماه 73 مجلس شوراي اسلامي قانون بيمه همگاني خدمات درماني را تصويب، و جهت اجراء به دولت ابلاغ گرديد . براساس اين قانون مترقي ، دولت مكلف گرديد حداكثر ظرف مدت 5 سال پوشش همگاني بيمه خدمات درماني را عملي ساخته ، و از اين طريق تسهيلات لازم را براي ترويج و رونق نظام بيمه اي فراهم آورد .
بدنبال تصويب قانون بيمه همگاني خدمات درماني، درمهرماه 1374 تاسيس سازمان بيمه خدمات درماني و اجرا نمودن اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين آرمان متعالي عينيت پيدا نمود. با تصويب اين قانون ، وظيفه بيمه و درمان اقشار مختلف جامعه نظير كاركنان دولت، روستائيان وعشاير،خويش فرمايان،خانواده معظم شهدا،جانبازان، آزادگان،طلاب حوزه هاي علميه و دانشجويان به سازمان بيمه خدمات درماني محول گرديد.درهمين راستا و باياري خداوند سبحان اداره كل بيمه خدمات درماني استان كرمانشاه نيز در سال 1374 آغاز بكار نمود.همچنين، دراستان شهيد پرور و غيور كرمانشاه كه رشادت ودلاوري و دفاع ازسرزمين وكيان اسلامي در طول هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحميلي را در لوح زرين و پيشينه درخشان خود به يادگار دارد، بيمه خدمات درماني نيز به عنوان يك اصل مترقي وجزء اولويتهاي اجتماعي و رفاهي قرارگرفته و باتوجه به موقعيت منطقه اي ايده آل ، اين اداره كل تحت پوشش قراردادن اقشار مختلف جامعه و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم شريف رادر سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داده و اين امر به جديت دنبال ميشود.