جستجو
Menu

مدیرکل بیمه سلامت کرمانشاه:

اززمان شیوع ویروس کرونا دراستان،بالغ بر1800 میلیاردریال به مراکزدرمانی پرداخت شده است/روزانه16هزار نفربیمه شده به مراکز درمانی طرف قراردادمراجعه می کنند

25بازدید
اردیبهشت 25, 1399

مدیر کل بیمه سلامت درگفتگو باسیمای مرکز استان کرمانشاه گفت:اززمان شیوع ویروس کرونا دراستان کرمانشاه،بالغ بر1800 میلیاردریال به مراکزدرمانی پرداخت شده است.

   کیومرث مظفری اظهارداشت:باهدف تدوام ارایه خدمات به بیمه شدگان اززمان شیوع ویروس کرونا دراستان کرمانشاه،بالغ بر1800 میلیاردریال به مراکزدرمانی پرداخت شده است.وی افزود:سازمان بیمه سلامت به عنوان یکی ازارکان  نظام سلامت ،در جهت کاهش مراجعه مردم به مراکز درمانی،تمام تلاش خودرابه کار بست،از جمله:مرکز پاسخگویی1666 به صورت شبانه روزی با استقرار کادر درمانی پاسخ گوی سئوالات کرونایی هم وطنان عزیز  می باشد.

همچنین تمام بیماران کرونایی که فاقد پوشش بیمه ای بوده وبستری شدند،با هماهنگی بادانشگاه علوم پزشکی وبا استفاده ازسامانه مربوطه وحداکثردر24 ساعت ارزیابی وسع شده ودفترچه درمانی برای آنهاصادرمی گردد؛این مقام مسئول افزود،باهدف کاهش دغدغه کادر درمانی و اززمان  شیوع "کرونا" 1866میلیاردرریال اعتباربه استان تخصیص داده شد. 

ارزیابی وسع بیماران کرونایی یک روزه انجام می شود

      دبیرسازمانهای بیمه گراستان کرمانشاه گفت:بیماران"کرونایی"بستری شده فاقدبیمه دربیمارستانهایک روزه ارزیابی وسع وتعیین دهک می شوند؛وی افزود:باتوجه به شیوع بیماری کروناو باهدف صیانت ازحقوق بیمه شدگان وبه منظور کاهش مراجعات آنان به دفاتر پیشخوان برای تمدیددفترچه،تمام دفترچه های که تاریخ اعتبارآنها ازتاریخ1/12/98به پایان رسیده وبرگه سفیددارند(غیر از صندوق ایرانیان)تا تاریخ۳۱/‏۰۳/‏۹۹ اعتباردارند.

روزانه16هزار نفربیمه شده به مراکز درمانی طرف قراردادمراجعه می کنند

      وی گفت:درسال گذشته،بیمه شدگان استان 4 میلیون و500 هزار بار به مراکز درمانی و780هزاربا به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد مراجعه داشته اند؛به عبارتی،روزانه 16هزارمراجعه به مراکز درمانی و2800مراجعه به دفاتر پیشخوان داشته ایم.               

print