جستجو
Menu

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی:

نسخه نویسی الکترونیک به هزینه کرد مناسب اعتبارات کمک می کند

861بازدید
فروردین 31, 1400

نماینده صومعه سرا در مجلس گفت: نسخه نویسی الکترونیک به هزینه کرد مناسب اعتبارات در حوزه دارو کمک می کند

سید کاظم دلخوش در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت، با اشاره به اینکه نسخه نویسی الکترونیکی که از ابتدای اردیبهشت ماه امسال اجرا می شود یکی از بهترین طرح ها جهت مقابله با مشکلات حوزه دارو است گفت: نسخه نویسی الکترونیکی ذیل پرونده الکترونیک است وحذف دفترچه های بیمه سلامت تحولی عظیم در نظام سلامت کشور بوجود می آورد.
وی افزود:مجلس در اجرای حذف دفترچه های بیمه سلامت ونسخه نویسی الکترونیک رفاه شهروندان را مدنظر قرار داده است.
دلخوش تصریح کرد:این طرح که با همکاری ومشارکت موسسه های تشخیصی درمانی، پزشکان، داروخانه ها وآزمایشگاهای طرف قرارداد وغیر قرارداد اجرا می شود، منجر به شفاف سازی و سلامت سیستم بهداشت می شود.
وی با تاکید براینکه هزینه کرد اعتبارات در حوزه دارو را می توان با نسخه نویسی الکترونیکی ساماندهی کرد گفت:با نسخه نویسی الکترونیکی مشخص می شود بیمار درگذشته چه نوع دارویی را استفاده کرده است.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس همچنین تاکید کرد:طرح نسخه نویسی الکترونیک با هدف توسعه خدمات الکترونیک همزمان با سراسر کشور واستان در شهرستان صومعه سرا نیز به مرحله اجرا در می آید.
دلخوش گفت:شایسته است درراستای طرح نسخه نویسی الکترونیک ابتدا ازنحوه انجام کاریعنی ویزیت پزشک ودریافت دارو برای بیمه شدگان سلامت، به ویژه روستائیان آگاهی واطلاع رسانی لازم عمل آید.

 

print