جستجو
Menu

کاهش کاربرددفترچه

4بازدید
اردیبهشت 12, 1400

در نسخه نویسی الکترونیک ، بیمار برای مراجعه به پزشک نیازی به دفترچه نداردوبا ارائه کد ملی و شناسه رهگیری می تواند خدمات مورد تعهد بیمه سلامت را دریافت کند. 

print