جستجو
Menu

تجویز در سربرگ مطب پزشکان

5بازدید
اردیبهشت 12, 1400

درمواردی که تجویز نسخ بصورت الکترونیک امکان نداشته باشد، پزشک می تواند نسخه رادرسربرگ مطب تجویزنماید و با درج کد ملی بیمار، بیمه شده در داروخانه وسایر مراکز پارارکلینیک بصورت بیمه ای پذیرفته می شود. 

print